mercredi 16 novembre 2011

أ لـــز ا يـــمـــر

مش فا كر ة , مش فا كر ة حبك ......أ نا حبيتك ا متى ؟


 
قو لي من فضلك , دا حصل فين و ا ز ا ي ؟..... متؤ كد ا نت ؟
 


قلتِ : أ نا كنت حبيبتك و أ و ل بنت عر فتها 
و عشنا قصة حب , والكل كان يتكلم عنها سا عتهاوبعد ين تقد مت لأ مي تطلب ا يد ي منهاا ز ا ي مش فا كر ة الحكا ية د ي ,..... أ كيد أ نت ا ختر عتهالكن .... شكلك مش غر يب عليا ,..... ا بن الجيرا ن ا نت ؟أ ي ..أ ي, أ نا حا سة بأ و جا ع في د ما غي يا ريت تسيبني فحاليأ نا قصتك د ي مش دا خلة عقلي و لا كا نت على باليأ نا فين دي لو قت ؟ قلتِ في المستشفى بقى لي أ يا م و ليا ليوما ل أ نا عيا نة با يه ؟ د نا كو يسة و صحتي عال العالجا تني ا يه ؟...... صد مة ؟ قلتِ لما قالو لي أ نك مت على جبهة القتالا يوا , ا يو ا .....د نا ا فتكر ت , ا نت ا حمد .... لاعفوا ا نت جمالمتأ كد ة , متأ كد ة أ نت جمال , ا زيك يا ا بن الخال ؟
فا كر حبنا ؟ و أ يا م خطو بتنا و ......... ا نت...ا نت مين يا ا بن الحلا ل ؟حا تقو لي ثا ني حبيبتك وخطيبتك , و تعيد لي نفس الموال
 
 

بس ا نت بتعيط ليه ؟ ا فتكر ت حد كا ن عند ك غا ليا دا كا ن دا حاير يحك ,ا نا حا عمل نفسي حبيبتك وسيبنا من الد مو ع والقيل و القال
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire