jeudi 24 juin 2010

قــلــب على الــيــمــيـن
حا جة غر يبة ....قلب حبيبي مر كب على اليمين

ا عمل ا يه ؟ هو كدا خلقو ر ب العا لمين

ما يهمنيش ما دام بحبني و بقى لنا على كدا سنين

لما يضمني لو , قلبي و قلبو يبقو متعا نقين

نسمع د قا تهم و كأ نو هم في حوار مند مجين

لما يقف على يميني , قلو بنا تصبح متبا عد ين

و لما يقف على يسا ري , فقلو بنا تعو د متقا ر بين

يمين...شما ل...المهم ا حنا لبعضنا مخلصين

لما يغيب عني , يا خدني الشو ق و الحنين

و ا بقى سر حا نة و تا يهة بين البني آ د مين

و فجأة الا قي قلبي يدق بسرعة,و يجر ني جهة اليمين

ذي ا شارة جاتني من قلب حبيبي..أ كيد هو على بعد خطو تين

ا حسا سي طلع صح , د ا حبيبي جا ي يا قر ة العين

ضميتو  لصدر ي , و ا صبح قلبي و قلبو ببعضهم متهنيين
لما كتبت هد ه القطعة , كا ن مضمو نها من الا فكا ر مستو حا ت من نسيج خيا لي .
و قلت مع نفسي ليه ما كتبش عن ا نسا ن عند و قلب مر كب على اليمبن , و اطلقت
العنا ن الى مخيلتي و خر جت بهد ه الا بيات. كا ن ا لا مر با لنسبة لي تحد يا في الكتا بة
لا خر ج عن المأ لو ف و أ هر ب من المو ا ضيع المستهلكة . و هكد ا كا ن
و دا ت يو م و أ نا أ تنا قش مع ا نسا ن عز يز علي يشتغل في الميد ا ن الطبي , على محتو ى مو قعي الشعر ي عن القطع التي كتبتها و عن معنا ها والظر و ف التي
أ وحت لي بكتا بتها حتى و صلنا الى قطعة قلب على اليمين , و طلبت منه ر أ يه في
القطعة و كيف سيتقبل القر ا ء فكر ة و جو د ا نسا ن يعيش بقلب على اليمين ,
الشيئ الدي لا يصد قه العقل . و ظننته سيقا سمني نفس الفكر ة , و هنا ستحصل
المفا جئة حيث ر د علي : هنا ك فعلا من البشر من خلقه الله بقلب على اليمين
و يعيش حيا ة طبيعية كسا ئر البشر , و دهلني كلا مه و لم أ صدق .
فما كا ن منه الا أ ن قد م لي البر ها ن و استشر نا محر ك البحث كو كل وكا نت
المفا جئة الكبر ى بالنسبة الي , هنا ك فعلا نسبة قليلة من البشر بقلب على اليمين
. و لد لك فا ني قر ر ت أ ن أ نير القر ا ء الد ين يجهلو ن هد المسألة عبر
تز ويد هم با لر ا بط الا تي حتى يتحققو ا من هد ا الا مر و سبحا ن الخا لق القا د ر
عن كل شيئ.....و لكم أ طيب تحيا تي.....أ ر تـــيـــــــــر
http://en.wikipedia.org/wiki/Situs_inversus

1 commentaire: